Drukuj

Sprawdzanie ciśnienia

Zadbaj o ciśnienie!

Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach zapewnia większy poziom bezpieczeństwa, dłuższe korzystanie z opon i optymalne zużycie paliwa.

Ciśnienie należy sprawdzać „na zimno” (po co najmniej 2-godzinnej przerwie w jeździe lub przejechaniu trasy krótszej niż 3 km z niewielką prędkością). Jeżeli podczas sprawdzania ciśnienia opony są ciepłe (w przypadku wykorzystywania samochodu do jazdy w ciągu ostatnich dwóch godzin lub przejechania paru kilometrów z niewielką prędkością), do zalecanego ciśnienia należy dodać 0,3 bara.

Ponadto nie należy nigdy spuszczać powietrza z ciepłych opon. Regularne kontrolowanie ciśnienia poprawia bezpieczeństwo, zmniejsza koszty i przedłuża czas użytkowania opon!

Przed jazdą po autostradzie lub przewozem ciężkich ładunków dobrze jest dostosować ciśnienie powietrza w oponach do zaleceń producenta samochodu (instrukcja obsługi, naklejka z wartościami ciśnienia).

Ciśnienie należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu i przed wyjazdem w długą trasę.

Pamiętajmy także o sprawdzeniu koła zapasowego!

Aby uniknąć zagrożeń spowodowanych przez niedopompowane opony, lepiej wykryć potencjalne problemy, zanim będzie za późno. Prawidłowe ciśnienie to takie, które zostało ustalone wspólnie przez wytwórcę opon i producenta samochodu. Prawidłowe wartości są podane w instrukcji obsługi samochodu lub na nalepce umieszczonej w samochodzie (słupek drzwi / klapka wlewu paliwa / schowek podręczny itp.).

Pompowanie opon azotem nie zwalnia kierowcy z częstego sprawdzania ciśnienia.