POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

Podsumowanie

 

Michelin dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe i przedstawiać informacje o sposobie, w jaki zbieramy i korzystamy z danych osobowych w sposób jasny i przejrzysty. Niniejsza polityka prywatności Michelin opisuje sposób przetwarzania przez Michelin wszelkich danych osobowych, jakie zbieramy od Państwa podczas korzystania z Witryny Kleber* lub usług cyfrowych Michelin bądź danych osobowych nam przekazywanych.

 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności Michelin, która pomoże Państwu w lepszym zrozumieniu podejścia i praktyki Michelin odnośnie danych osobowych i ich wykorzystywania.

 

 1.  Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować
 2.  Strony internetowe Michelin objęte niniejszą polityką prywatności
 3.  O Inspektorze Ochrony Danych
 4.  Inne polityki, z którymi należy się zapoznać
 5.  Informacje, które możemy zbierać od Państwa
 6.  Komunikacja marketingowa
 7.  Informacje dotyczące Państwa zbierane z innych źródeł
 8.  Miejsce przechowywania danych osobowych
 9.  Udostępnianie danych osobowych
 10.  Przekazywanie danych osobowych za granicę
 11.  Czas przechowywania danych osobowych
 12.  Prawa podmiotów danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych
 13.  Postępowanie w przypadku egzekwowania praw odnośnie danych osobowych
 14.  Bezpieczeństwo danych
 15.  Zmiany w polityce prywatności Michelin

1. Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować

 

Pełna nazwa firmy to Michelin Hungária Kft. z siedzibą w 4401 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15., wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000873572, kapitał zakładowy: 979.920.576,00 zł wpłacony w całości, NIP: 739-020-38-25, Regon: 510008834 (dalej „Michelin”). Michelin jest bezpośrednim administratorem danych użytkowników odwiedzających Witrynę Kleber i korzystających z usług Michelin.

 

Kontakt z Michelin jest możliwy w następujący sposób:

 

 • Pocztą elektroniczną: kontakt_iodo@michelin.com;
 • Listownie na adres: Michelin Hungária Kft., 4401 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15.(z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”);
 • Telefonicznie pod numerem:  +48 89 532 33 15

 

Powrót na górę

 

 

2. Strony internetowe Michelin objęte niniejszą polityką prywatności

 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do stron internetowych, na których niniejsza Polityka Prywatności jest zamieszczona.

 

Powrót na górę

 

 

3. O Inspektorze Ochrony Danych

 

Wszyscy pracownicy Michelin są zaangażowani w ochronę i poszanowanie Państwa prywatności. Ponadto o ochronę danych osobowych dba Inspektor Ochrony Danych, który zajmuje się wszystkimi aspektami dotyczącymi danych osobowych w Michelin. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt_iodo@michelin.com.

 

Powrót na górę

 

 

4.  Inne polityki i informacje, z którymi należy się zapoznać

 

Mimo iż niniejszy dokument zawiera wszystkie informacje dotyczące sposobu zbierania i wykorzystywania Państwa danych osobowych na stronach internetowych Michelin, zachęcamy również do zapoznania się z informacjami znajdującymi się pod innymi adresami.

 

Dodatkowe polityki prywatności

Polityka dotycząca plików cookie

Platformy połączone

 

Dodatkowe polityki prywatności

Niniejszy dokument przestawia główną politykę prywatności Michelin dotyczącą korzystania ze stron internetowych i usług cyfrowych Michelin oraz produktów oferowanych przez Michelin. Mimo to, polityka prywatności dotycząca poszczególnych produktów i usług cyfrowych może zawierać dodatkowe informacje. Rejestrując się lub subskrybując te produkty i usługi, należy zapoznać się z tymi informacjami.

 

Polityka dotycząca plików cookie

Podczas korzystania z Witryny Kleber oraz innych produktów i usług cyfrowych dostarczanych przez Michelin, za pomocą plików cookie mogą być gromadzone dodatkowe informacje, które pozwalają zidentyfikować użytkowników stron internetowych oraz cyfrowych produktów i usług Michelin. W Michelin obowiązuje oddzielna polityka dotycząca plików cookie oraz celu ich wykorzystywania przez Michelin. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą plików cookie pod tym adresem: www.kleber.pl/cookie

 

Platformy połączone

Witryna Kleber może zawierać linki hipertekstowe do i z naszych stron internetowych i platform cyfrowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców, podmiotów stowarzyszonych i stron sieci społecznościowych. Korzystając z linków do którejkolwiek z tych witryn, należy pamiętać, że obowiązują na nich odrębne polityki prywatności, a Michelin nie ponosi w związku z nimi żadnej odpowiedzialności. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych na tych witrynach należy zapoznać się z tymi politykami.

 

Powrót na górę

 

5. Informacje, które możemy zbierać od Państwa

 

W niniejszej sekcji przedstawiamy informacje dotyczące:

 

 • sposobu zbierania danych osobowych przez Michelin
 • kategorii danych zbieranych przez Michelin
 • sposobu wykorzystywania informacji zbieranych przez Michelin
 • podstawy prawnej, na której Michelin opiera się w celu przetwarzania zbieranych informacji
 • okresu przechowywania zebranych informacji oraz
 • kategorii zbieranych danych

 

Michelin może zbierać i przechowywać informacje dotyczące Państwa takie jak:

 

Zbierane dane

 

Cel / czynność

 

Rodzaj danych

 

Podstawa prawna przetwarzania danych

 

Okres przechowywania danych

 

Informacje przekazywane Michelin podczas przystępowania do konkursu lub promocji („Dane konkursowe”).

 

Abyśmy mogli przesłać Państwu dalsze informacje na temat konkursu lub nagrody w przypadku jej wygrania. O ile nie stwierdzimy inaczej podczas zbierania informacji o Państwie, dane będziemy wykorzystywać wyłącznie do zarządzania i administrowania konkursami lub promocjami.

Dane konkursowe mogą zawierać Państwa imię i adres e-mail.

 

W przypadku wygranej nagrody, możemy poprosić Państwa o pełny adres korespondencyjny niezbędny do przesłania nagrody.

Wykonanie umowy zawartej między Michelin a Państwem w celu wzięcia udziału w konkursie lub promocji.

Jeśli są Państwo zwycięzcami konkursu, Michelin usunie wszystkie zebrane dane dotyczące Państwa nie później niż w terminie 5 lat od daty przesłania Państwu nagrody.

 

Wszelkie inne zebrane dane zostaną usunięte w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia konkursu lub promocji.

 

Jeśli zarejestrują się Państwo do któregokolwiek z naszych produktów lub usług cyfrowych za pośrednictwem konta, poprosimy wtedy o informacje umożliwiające Michelin zidentyfikowanie Państwa i dostarczenie Państwu tych produktów i usług („Dane z konta”).

 

Dane z konta będą przetwarzane w celu obsługi naszych stron internetowych, świadczenia usług cyfrowych, do których Państwo zarejestrowaliście się, komunikowania się z Państwem odnośnie cyfrowych produktów i usług oraz utrzymywania kopii zapasowych naszych serwisów.

 

Dane z konta będą zawierać Państwa imię i nazwisko i adres e-mail. Możemy również poprosić Państwa o ustawienie hasła pozwalającego na bezpieczne logowanie się na Państwa konto.

 

Podstawą prawną przetwarzania Danych z konta jest wykonanie zawartej między Państwem a Michelin umowy na dostarczanie cyfrowych produktów i usług.

 

Michelin będzie przechowywał Dane z konta tak długo, jak Państwa konto w Michelin będzie aktywne. Jeśli nie będą Państwo korzystać z konta przez 24 miesiące, Michelin usunie Państwa dane z konta, aby nie przechować Państwa danych osobowych dłużej niż to konieczne. Oczywiście zawsze można utworzyć nowe konto.

 

Informacje, które przekazują nam Państwo podczas korzystania z usług lokalizacyjnych, na przykład wyszukiwarki sprzedawców opon („Dane lokalizacyjne”).

 

 

Te informacja służą do wyszukiwania sprzedawców opon w Państwa okolicy.

 

Aby skorzystać z niektórych naszych usług, prosimy o dane lokalizacyjne lub przekazanie danych lokalizacyjnych z przeglądarki lub urządzenia. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności twórców Państwa przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego.

 

Podstawą prawną przetwarzania Danych lokalizacyjnych jest wykonanie zawartej między Państwem a Michelin umowy na dostarczanie cyfrowych produktów i usług.

 

Nie otrzymujemy żadnych Danych lokalizacyjnych, wobec czego ich nie przechowujemy.

 

Jeśli poproszą Państwo o dodatkowe informacje od Michelin, zapisując się na otrzymywanie newslettera lub komunikacji marketingowej Michelin („Dane marketingowe”). Więcej informacji w punkcie 6 poniżej.

 

Dane marketingowe są przetwarzane w celu przesyłania Państwu odpowiednich powiadomień i/lub newsletterów i/lub komunikacji marketingowej.

 

Aby móc przesyłać te informacje, Michelin poprosi Państwa o podanie imienia oraz adresu e-mail.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

 

Michelin nie będzie przechowywać danych marketingowych przez okres dłuższy niż 3 lata od naszego ostatniego kontaktu.

Informacje podawane dobrowolnie

W niektórych przypadkach, podczas podawania nam informacji (np. informacji opisanych w powyższych scenariuszach) Michelin może poprosić Państwo o podanie dodatkowych informacji. Podanie tych informacji jest dobrowolne.

 

 

Dane statystyczne

Michelin zbiera i wykorzystuje zagregowane dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne („Dane zagregowane”). Dane zagregowane mogą pochodzić z Państwa danych osobowych, ale w żaden sposób nie ujawniają Państwa tożsamości. Michelin może na przykład zagregować dane dotyczące korzystania ze strony Kleber i dane z urządzenia, aby obliczyć odsetek użytkowników naszej Witryny Kleber, którzy korzystają z poszczególnych funkcji na niej dostępnych. Dane zagregowane są wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych.

 

 

Wrażliwe dane osobowe

Pomimo iż Michelin nie prosi o przekazanie wrażliwych danych osobowych, to na naszych stronach internetowych znajdują się sekcje, w których można zamieścić dodatkowe informacje. Wpisując tekst opinii, należy podawać wyłącznie informacje, których chcemy udzielić, pamiętając, że niektóre z nich mogą być danymi wrażliwymi.  

 

 

Informacje o dzieciach i dane osobowe

Niniejsza Witryna Kleber nie jest przeznaczona dla dzieci, a Michelin nie gromadzi świadomie danych dotyczących dzieci. Jeśli dowiemy się, że przechowujemy jakiekolwiek informacje dotyczące dzieci w wieku poniżej 15 lat, podejmiemy wszelkie działania niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych, w tym, w razie potrzeby, usuniemy takowe informacje. Jeśli dowiedzą się Państwo, że Wasze dziecko (poniżej 15 r.ż.) przekazało nam swoje dane osobowe bez Państwa zgody, to prosimy o niezwłoczne poinformowanie Michelin o tym fakcie, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt_iodo@michelin.com, abyśmy mogli podjąć odpowiednie działania.

 

Powrót na górę
 

 

6. Komunikacja marketingowa

 

Komunikację marketingową lub newslettery Grupy Michelin będą Państwo otrzymywać od nas wyłącznie, jeżeli będą Państwo sobie tego życzyć.

 

W związku z tym Michelin będzie wykorzystywać informacje otrzymane od Państwa ograniczające się zazwyczaj wyłącznie do imienia i adresu e-mail.

 

W każdym przypadku mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji lub marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie

 

(i)    klikając znajdującą się na dole każdej otrzymanej od Michelin komunikacji marketingowej opcję rezygnacji z subskrypcji lub

(ii)   kontaktując się z Michelin, wysyłając e-mail lub listownie na adres podany w niniejszym dokumencie.

 

Zazwyczaj komunikację marketingową wysyłamy do odbiorców do momentu ich rezygnacji z otrzymywania takiej komunikacji. Jeżeli jednak przez dłuższy czas nie otrzymamy od Państwa wiadomości lub nie otworzą Państwo e-maili od Michelin w ciągu 3 lat, to Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych Michelin. Subskrypcję wiadomości można wznowić w dowolnym momencie.

 

Od czasu do czasu możemy również wykorzystywać dane z Państwa urządzenia i dane dotyczące korzystania z Witryny Kleber, aby przekazywać Państwu drogą elektroniczną sugestie i zalecenia dotyczące towarów lub usług, które mogą Państwa zainteresować. Jest to niezbędne w kontekście uzasadnionego interesu Michelin w rozwoju naszych produktów i usług oraz rozwoju firmy.

 

Powrót na górę

 

 

7. Informacje dotyczące Państwa zbierane z innych źródeł

 

Aby móc dostarczać Państwu nasze usługi, Michelin może otrzymywać dotyczące Państwa dane osobowe z innych źródeł w następujący sposób:

 

 • Możemy otrzymywać informacje dotyczące Państwa, jeżeli korzystacie Państwo z innych witryn Michelin lub innych produktów i/lub usług Michelin. Ściśle współpracujemy również z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład z partnerami biznesowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, usług płatniczych, analitykami, dostawcami informacji dotyczących wyszukiwania i biurami informacji kredytowych), od których możemy otrzymywać informacje dotyczące Państwa. Jako podstawę prawną przetwarzania tych danych Michelin podaje uzasadnione interesy w monitorowaniu i ulepszaniu swojej Witryny Kleber, produktów i usług.
 • Informacje z logów z serwerów internetowych Michelin, takie jak na przykład informacje o Państwa komputerze, systemie operacyjnym, przeglądarce oraz adres IP. Michelin może również zbierać informacje o wynikach wyszukiwania na naszej Witrynie Kleber i interakcji z przesyłanymi Państwu wiadomościami, na przykład ich otwierania („Dane o użytkowaniu i urządzeniu”). Michelin wykorzystuje informacje tego typu do administrowania systemem i analizowania sposobu korzystania przez odwiedzających z naszych stron internetowych i platform cyfrowych. Dzięki temu możemy także zapewnić najlepszą infrastrukturę online do interakcji z odwiedzającymi nasze strony w Internecie. Jako podstawę prawną przetwarzania tych danych Michelin podaje swoje uzasadnione interesy dotyczące w szczególności monitorowania i ulepszania swojej witryny, produktów i usług.
 • Zgodnie z powyższym, Michelin zbiera informacje na temat sposobu korzystania z naszej Witryny Kleber, produktów i usług cyfrowych za pomocą plików cookie lub innych podobnych rozwiązań technologicznych przechowywanych na Państwa urządzeniu. Pliki cookie, zapisywane na twardym dysku Państwa komputera, zawierają informacje, dzięki którym możemy ulepszać nasze strony internetowe i dostarczać Państwu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług. Zachęcamy do zapoznania się z Polityką dotyczącą plików cookie pod tym adresem www.kleber.pl/cookie

 

 • Na Witrynie Kleber mogą Państwo dzielić się swoimi doświadczeniami i połączyć się z nami za pośrednictwem zewnętrznych portali internetowych. Michelin nie kontroluje prywatności informacji podawanych przez Państwa w sieciach społecznościowych, na których obowiązują odrębne zasady ochrony prywatności.

 

Powrót na górę

 

 8. Miejsce przechowywania danych osobowych

 

Wszystkie informacje, które Państwo przekazują Michelin są przechowywane na bezpiecznych serwerach znajdujących się na terytorium EOG.

 

Pomimo dokładania wszelkich starań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, przekazywanie ich przez Internet nie jest całkowicie bezpieczne. Michelin oraz usługodawcy Michelin podejmują wszelkie wysiłki, aby chronić Państwa dane osobowe, ale przekazywanie informacji Michelin odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika.

 

Powrót na górę

 

9. Udostępnianie danych osobowych

 

Michelin udostępnia Państwa dane osobowe wyłącznie osobom, które muszą znać te informacje, aby wykonywać swoje obowiązki służbowe. Michelin może udostępniać Państwa dane osobowe:

 

Wewnątrz Grupy Michelin - Michelin może ujawnić Państwa dane osobowe każdemu podmiotowi należącemu do Grupy Michelin, czyli naszym spółkom zależnym, naszej ostatecznej spółce holdingowej i jej spółkom zależnym w zakresie niezbędnym do realizacji tych samych celów wstępnego przetwarzania opisanych w niniejszym dokumencie.

 

Usługodawcom - Michelin może udostępniać Państwa dane osobowe wybranym usługodawcom, z których usług Michelin może korzystać w celu realizacji Państwa żądania lub świadczenia Państwu usług. Ci usługodawcy działają jako przetwarzający dane w imieniu Michelin i świadczą usługi w zakresie IT i administrowania systemami, takie jak na przykład usługi hostingu witryn i poczty elektronicznej oraz zarządzania zamieszczanymi ocenami i recenzjami.

 

Ci usługodawcy są prawnie zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa otrzymywanych danych osobowych oraz do korzystania z nich wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od Michelin.

 

Michelin może także udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim:

 

(i)   Na mocy prawa

W przypadku, gdy Michelin będzie zobowiązany na mocy prawa do ujawnienia lub udostępnienia Państwa danych osobowych lub gdy będzie to konieczne do egzekwowania lub zastosowania warunków i realizacji innych umów Michelin lub w celu ochrony praw, własności lub dla bezpieczeństwa Grupy Michelin, naszych klientów lub innych osób. W związku z tym Michelin może ujawniać Państwa dane osobowe naszym profesjonalnym doradcom, którzy są zobowiązani do zachowania poufności.

 

(ii)  Na podstawie Państwa zgody

Strony trzecie mogą zbierać informacje o Państwie na Witrynie Kleber, poprzez produkty lub usługi za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, na przykład w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam lub profilowania. Zgodnie z polityką Michelin dotyczącą plików cookie konieczna jest Państwa zgoda na pliki cookie. Z polityką można zapoznać się tutaj.

 

Powrót na górę

 

 

10. Przekazywanie danych osobowych za granicę

 

Michelin jest międzynarodową grupą posiadającą bazy danych w różnych krajach, w których prowadzi działalność biznesową. Michelin może przekazywać Państwa dane osobowe do baz danych należących do grupy lub do zewnętrznych partnerów grupy z siedzibą za granicą.

 

Z uwagi na różny poziom ochrony danych w poszczególnych krajach, Michelin nie przekazuje Państwa danych osobowych spółkom należącym do grupy Michelin ani firmom zewnętrznym spoza Unii Europejskiej, chyba że te firmy oferują taki sam lub zbliżony do Michelin poziom ochrony danych osobowych.

 

W odniesieniu do przekazywania danych osobowych wewnątrz Michelin przyjęliśmy wewnętrzne zasady regulujące przekazywanie danych osobowych z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wiążące Reguły Korporacyjne są dostępne pod adresem kontakt_iodo@michelin.com.

 

Przekazywanie danych osobowych poza grupę podlega Wiążącym Regułom Korporacyjnym podwykonawców lub odbywa się na mocy umów zawierających klauzule Komisji Europejskiej odnoszące się do dostawców mających siedzibę poza UE celem zagwarantowania zbliżonego poziomu ochrony danych jak w kraju ich gromadzenia.

 

Powrót na górę

 

11. Czas przechowywania danych osobowych

 

Zasadniczo Michelin nie przechowuje Państwa danych osobowych w żadnym celu lub celach dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, w tym także dla celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Szczegółowe informacje odnośnie czasu przechowywania danych osobowych znajdują się w punkcie 5 powyżej.

 

Aby określić odpowiedni czas przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ich ilość, charakter i wrażliwość, potencjalne ryzyko szkód wynikłych z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których osiągnięcia dane osobowe będą przetwarzane, możliwość osiągnięcia tych celów za pomocą innych środków oraz mające zastosowanie wymogi prawne.

 

W niektórych przypadkach mogą Państwo zwrócić do nas z żądaniem usunięcia Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do usunięcia danych znajdują się poniżej.

 

W niektórych przypadkach Michelin może zanonimizować Państwa dane osobowe (aby nie można było ich powiązać z Państwa osobą) w celach badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku Michelin może wykorzystywać te dane bez ograniczenia czasowego i bez powiadamiania Państwa o tym fakcie.

 

Powrót na górę

 

 

12. Prawa podmiotów danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych

 

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych osoby, których dane dotyczą mają pewne prawa w zakresie przetwarzania ich danych osobowych. Są to następujące prawa:

 

 • Prawo do bycia poinformowanym o zbieraniu danych
 • Prawo do dostępu do danych osobowych
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • Szczegółowe informacje odnośnie praw związanych z ochroną danych osobowych

 

Prawo do bycia poinformowanym o zbieraniu danych

Mają Państwo prawo do bycia poinformowanym o sposobie zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Michelin wraz z informacjami o Michelin, sposobie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych oraz informacjami o Państwa prawach w odniesieniu do Państwa danych osobowych. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie znajdują się w niniejszym dokumencie.  

 

 

Prawo do dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do zgromadzonych przez Michelin informacji dotyczących Państwa. Na mocy tego prawa Michelin może poinformować Państwa, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane i zapewnić Państwu dostęp do tych danych osobowych.

 

 

Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych

Jeżeli Państwa dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, mają Państwo prawo do ich poprawienia i uaktualnienia. Jeżeli Michelin ujawnił Państwa dane stronom trzecim, to w miarę możliwości poinformujemy te strony o aktualizacji Państwa danych osobowych. Możecie Państwo aktualizować przechowywane przez Michelin dane osobowe, kontaktując się z nami jednym ze sposobów opisanych w niniejszym dokumencie.

 

 

Prawo do usunięcia Państwa danych osobowych

Jeżeli nie ma powodu, abyśmy nadal przetwarzali Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo zażądać usunięcia tych danych. Okoliczności, w których można zażądać wyegzekwowania prawa do „bycia zapomnianym”, dotyczą sytuacji, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, do których zostały pierwotnie zebrane lub przetwarzane i sytuacji, gdy wycofano zgodę na przetwarzanie danych.

 

Istnieją pewne wyjątkowe okoliczności, w których prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania. Zapraszamy do kontaktu po szczegółowe informacje na ten temat.

 

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać „zablokowania” lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Na Państwa żądanie Michelin zaprzestanie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

 

Prawo do przenoszenia danych osobowych

Jeżeli zechcą Państwo przenieść dotyczące Was dane osobowe do innego usługodawcy lub sporządzić kopię tych danych na własny użytek, macie Państwo prawo zażądać przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od Michelin zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych dla potrzeb marketingowych. Zazwyczaj informujemy osoby, których dane dotyczą (przed zebraniem danych) o zamiarze wykorzystania danych do celów marketingowych lub o zamiarze ujawnienia danych osobowych w tym celu stronom trzecim. Mogą Państwo wykonać prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, zaznaczając właściwe pola na formularzach, których używamy do zbierania danych osobowych.

 

Mogą Państwo również skorzystać z tego prawa w dowolnym momencie, kontaktując się z Michelin pod adresem kontakt_iodo@michelin.com.

 

 

Szczegółowe informacje odnośnie praw związanych z ochroną danych osobowych

Szczegółowych informacji na temat praw związanych z ochroną danych osobowych udziela Urząd Ochrony Danych Osobowych na stronie https://uodo.gov.pl/ .

 

Powrót na górę

 

 

Sp. z o.o.13. Postępowanie w przypadku niezadowolenia

 

Michelin zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Jeżeli jednak będą Państwo niezadowoleni ze sposobu zbierania lub przetwarzania Państwa danych osobowych przez Michelin lub chcieliby zasięgnąć dodatkowych informacji na temat Państwa praw, zapraszamy do kontaktu z Michelin:

 

 • Pocztą elektroniczną: kontakt_iodo@michelin.com
 • Listownie na adres: Michelin Hungária Kft., 4401 Nyíregyháza, Bottyán J. u. 15. (z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”)
 • Będziemy współpracować z Państwem nad rozwiązaniem ewentualnych problemów i postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć na wszelkie Państwa pytania.

 

Mogą Państwo również wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie https://uodo.gov.pl/ .

 

Powrót na górę

 

 

14. Bezpieczeństwo danych

 

Michelin wdrożył środki mające na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwa i integralności danych osobowych. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i usługodawcy, którzy muszą znać te informacje i zostali przeszkoleni w zakresie przestrzegania zasad poufności.

 

Na handlowych witrynach Michelin zbierane są informacje bankowe niezbędne do realizacji skutecznych, zgodnych z prawem i bezpiecznych procesów płatności. Wdrożone środki mogą wykorzystywać szyfrowanie SSL (uniemożliwiające odczytanie danych przez inne osoby) odbywające się podczas gromadzenia lub przesyłania danych poufnych. Niniejsze informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji płatności online i nie są przechowywane.

 

Michelin zapewnia, że ​​Państwa dane osobowe nie zostaną zmienione, uszkodzone ani udostępnione nieuprawnionym osobom trzecim.

 

Powrót na górę

 

 

15. Zmiany w Polityce prywatności Michelin

 

Niniejsza polityka może podlegać okresowym modyfikacjom. Wszelkie zmiany wprowadzane w niniejszej polityce będą publikowane na tej stronie. Osoby posiadające konto na Witrynie Kleber mogą zostać powiadomione o wszelkich zmianach w e-mailu lub podczas logowania do konta.

 

*Kleber jest nazwą handlową używaną przez spółki z Grupy Michelin, która w ramach swojej działalności w branży oponiarskiej sprzedaje opony pod marką Kleber.

 

Data: 01/01/2023

 

Powrót na górę

 

 

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+