Zrównoważone podejście KLEBER

 

Wpływ opon na środowisko

 

W Grupie Michelin troska o środowisko naturalne polega na przyjęciu przez podmioty należące do Grupy podejścia obejmującego cały cykl życia sprzedawanych przez nią produktów i usług. Od pozyskiwania surowców po zagospodarowanie zużytych produktów podejmujemy działania, poprzez które chcemy mieć pewność, że korzystamy z zasobów w sposób odpowiedzialny i ograniczamy wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu życia

 

graph pl

graph pl

 

 

 

Ambicje i zobowiązania

 

Grupa dąży do ograniczenia wpływu działalności na planetę, między innymi angażując się w działania zapobiegające zmianom klimatycznym i dostosowując się do nich, ochronę zasobów naturalnych i różnorodność biologiczną, wyznaczając sobie różnorodne ambitne cele do osiągnięcia w perspektywie średnio- i długoterminowej. Wszystkie działania Grupy podporządkowane są szeroko zakrojonej polityce środowiskowej.

 

ac pl exp

ac pl exp

 

 

tyreimg

tyreimg

 

 

Co można zrobić z zużytą oponą?

 

Konsumenci mogą zwrócić zużyte opony na dwa sposoby:

 

  • pozostawić je w serwisie po montażu w samochodzie nowych opon
  • zwrócić je do najbliższego zakładu przetwarzania odpadów

 

 

 

etrma 2x

etrma 2x

 

Zrozumienie recyklingu w przemyśle oponiarskim

 

W Europie każdego roku zbiera się ogromną liczbę zużytych opon, które są następnie przetwarzane w różnych procesów recyklingu i odzysku surowców i materiałów. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zatem odpowiednie gospodarowanie tymi oponami w celu ograniczenia ich wpływu na środowisko. 

 

Według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) w 2019 r. do recyklingu materiałów i odzysku energii trafiło 95%* zużytych opon.

 

*Source https://www.etrma.org

blackcycle

blackcycle

 

Zaangażowanie KLEBER w recykling opon

 

KLEBER jest zaangażowany w projekt Blackcycle*, w którym uczestniczy 7 partnerów przemysłowych, 5 jednostek badawczo-rozwojowych i jeden biegun innowacji europejskiego konsorcjum zlokalizowanego w 5 krajach. Celem tego przedsięwzięcia jest wprowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym w obszarze opon poprzez zaprojektowanie nowego procesu produkcyjnego, który umożliwi produkowanie nowych opon z opon zużytych.

 

* Michelin stoi na czele projektu Blackcycle, który otrzymał dofinansowanie w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont 2020 (grant nr 869625).

 

 

 

howtyresarerecycled

howtyresarerecycled

 

Jak wygląda recykling opon?
 

Recykling opon jest kluczowym obszarem postępów w branży oponiarskiej i odbywa się on wielorako.


•    Z zużytych opon produkuje się proszek gumowy, który następnie dodaje się do asfaltu i mas bitumicznych. Taki asfalt cechuje się większą elastycznością i lepszym pochłanianiem hałasu.
•   Wykorzystanie zużytych opon w hutach: Rozdrobnione opony można stosować jako opał w elektrycznych piecach łukowych zamiast antracytu i złomu.
•    Nowe sposoby odzyskiwania surowców: piroliza/termoliza: technologie obróbki termicznej – piroliza, termoliza i gazyfikacja – to tylko niektóre z nowych rozwiązań pozwalających na odzyskiwanie wartości z zużytych opon.

 

 

You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+