Drukuj

Dobór opon zgodnie z kodeksem drogowym

Kodeks drogowy wyznacza pewne zasady doboru opon.

Przepisy Kodeksu drogowego

Przepisy Kodeksu drogowego stanowią, że opony na jednej osi powinny być:

  • tej samej marki,
  • tego samego rozmiaru,
  • tej samej kategorii użytkowania (np.: drogowe, śniegowe, terenowe),
  • o tej samej budowie (diagonalne albo radialne),
  • o tym samym indeksie prędkości (T, H, V, W itd.),
  • o tej samej nośności.

Dlaczego trzeba przestrzegać indeksów prędkości?          

Rozmiar oraz indeksy prędkości i nośności zostały określone przez producenta samochodu (i zatwierdzone przez wytwórcę opon), aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, przyjemność i komfort jazdy.

Te dane są w pełni uwzględniane jako dane techniczne pojazdu przy wydawaniu zezwolenia przez urząd dozoru technicznego.

W przypadku opon letnich montaż opon o różnych rozmiarach, indeksach prędkości lub nośności jest niebezpieczny i stanowi wykroczenie drogowe. Natomiast zawsze można stosować opony o wyższym indeksie prędkości lub nośności.

W przypadku opon zimowych możliwości manewru są większe, gdyż dozwolony jest montaż opon o indeksie prędkości niższym niż w przypadku opon montowanych fabrycznie. Uwaga! W takim wypadku prędkość jazdy musi być dostosowana do niższego indeksu prędkości. Zresztą etykieta z przypomnieniem o niższej prędkości zostanie umieszczona wewnątrz samochodu, w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy.

W celu łatwiejszej orientacji rubryka „Dobierz odpowiednią oponę” zawiera możliwości, które KLEBER oferuje w zależności od samochodu i zgodnie z przepisami prawa opisanymi powyżej.